RAW

BioToday – RAW Organic Food – Smaakt

“Verantwoord eten voor iedereen toegankelijk maken met respect voor mens, natuur & milieu. Dat is waarom wij doen, wat we doen.”

Om invulling te geven aan deze droom heeft De Smaakspecialist afgelopen jaren een aantal eigen merken geïntroduceerd.: Smaakt, BioToday en Raw Organic Food. De kwaliteit van de producten en toegevoegde waarde voor de consument & supermarktorganisaties heeft er toe geleid dat de organisatie sterk is gegroeid. Om deze groei te faciliteren heeft Maarten Inc. De Smaakspecialist begeleid met het opzetten van het MarCom team en het neerleggen van een solide marketing- en communicatie strategie (inclusief realisatie nieuwe websites / SEO / SEA) om de komende jaren op verder te bouwen.